Playing for Success Maastricht is een uniek concept waarbij ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren wordt vergroot. Het gaat om kinderen die een “steuntje in de rug” kunnen gebruiken bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de motivatie, de samenwerking met andere kinderen en/of positiever over zichzelf mogen zijn.

Playing for Success Maastricht gaat in het traject naast de leerling staan en geeft ze verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Dit doet de Stichting door samen met de kinderen leerdoelen op te stellen. Vaak zijn dit doelen die je niet in een bijeenkomst kunt behalen. Elke week leggen de kinderen een stapje vast, wat in die week bereikt kan worden en wat in relatie staat met hun leerdoel. Kinderen oefenen hun stapjes door middel van het uitvoeren van uitdagende activiteiten in en rondom het Philips Stadion. Alle activiteiten bevatten doelen gericht op het vergroten van de sociale competenties en taal en rekenen worden als middel ingezet. De stichting legt hierbij vooral de nadruk op wat kinderen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Kinderen ervaren niet dat “ze aan het leren zijn” aangezien alle activiteiten uitdagend en spectaculair worden aangeboden. Playing for Success Maastricht is geen school, het is een aanvulling op het onderwijs.  

Het traject bestaat uit 12 bijeenkomsten waarbij kinderen eenmaal per week naar het leercentrum komen in het MVV Stadion. De kinderen worden geplaatst in een groep van maximaal 1( leerlingen en de groep wordt begeleidt door een gekwalificeerde docent en  vaste begeleiders. Elke bijeenkomst is opgebouwd als een voetbalwedstrijd met een:

  • Warming-up
  • Voorbespreking (tactiekbepaling)
  • Eerste helft
  • Rust
  • Tweede helft
  • Nabespreking

 

Aanmelden

De aanmelding vindt plaats via school. School neemt in eerste instantie contact op met de ouders en bespreekt met de ouders de reden van aanmelding. Wanneer ouders akkoord zijn met de aanmelding maakt de school, samen met ouders, de formulieren in orde.

 

Wanneer de aanmelding heeft plaatsgevonden

Wanneer Playing for Success Maastricht de aanmelding heeft ontvangen worden de leerlingen ingedeeld in groepen. Er is op de dinsdag en op de donderdag een groep van 15.30 uur tot 18.00 uur. Ouders krijgen per mail/brief te horen in welke groep het kind is ingedeeld en wanneer de informatiebijeenkomst plaatsvindt.

Aanmelden van leerlingen kan het hele jaar door. Tweemaal per schooljaar start Playing for Success Maastricht met een leertraject. Deze trajecten starten in september, januari en april. Playing for Success Maastricht neemt altijd per mail contact op met de scholen wanneer er een nieuwe cyclus start.

Contact met de scholen

Playing for Success Maastricht neemt contact op met school wanneer kinderen niet aanwezig zijn en/of als er bijzonderheden zijn. Vorderingen van de leerlingen worden doorgestuurd aan de hand van een ontwikkelingsverslag dat tweemaal per traject wordt verstuurd.

Wij sturen al 6 jaar elk jaar kinderen naar Playing for Success. Iedere week merk je dat het gedrag van de kindjes veranderen! Ze zitten lekkerder in hun vel.

Name Comes Here

Name Comes Here

Role Comes Here

Het is fijn dat er een programma is waar kinderen dat extra ‘steuntjein de rug’ kunnen krijgen.

Name Comes Here

Name Comes Here

Role Comes Here
To Top