Playing for Success Maastricht is een uniek concept waarbij ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden vergroot. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 9 tot 16 jaar die een “steuntje in de rug” kunnen gebruiken bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de (leer)motivatie, de samenwerking met andere kinderen en/of positiever over zichzelf mogen zijn.

Stichting Playing for Success Maastricht gaat in het traject naast het kind staan en geeft ze verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Dit doet de stichting door samen met de kinderen een leerdoel op te stellen. Vaak zijn dit doelen die je niet in één bijeenkomst kunt behalen. Elke week leggen de kinderen een stapje vast, wat in die week bereikt kan worden en wat in relatie staat met hun leerdoel. Kinderen oefenen hun stapjes door middel van het uitvoeren van uitdagende activiteiten in en rondom Stadion de Geusselt. Alle activiteiten bevatten doelen gericht op het vergroten van de sociale competenties en opdrachten met bijvoorbeeld taal en rekenen worden als middel ingezet. De stichting legt hierbij vooral de nadruk op wat kinderen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Er wordt gewerkt via de oplossingsgerichte methodiek. Kinderen ervaren niet dat “ze aan het leren zijn” aangezien alle activiteiten uitdagend en spectaculair worden aangeboden. Playing for Success Maastricht is geen school, het is een aanvulling op wat de school kan bieden.

De kinderen worden geplaatst in een groep van maximaal 15 leerlingen en de groep wordt begeleid door een gekwalificeerde docent en vaste begeleiders. Elke bijeenkomst is opgebouwd als een voetbalwedstrijd met een:

  • Warming-up
  • Voorbespreking (tactiekbepaling)
  • Eerste helft (Sport)
  • Rust
  • Tweede helft (Educatief en creatief)
  • Nabespreking

Aanmelden

De aanmelding vindt plaats via de scholen. Scholen en ouders bepalen samen of Playing for Success Maastricht kan bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind. Drie maal per schooljaar start er een leertraject van 12 weken. De start van een leertraject vindt plaats in september, januari en april.  

Informatieavond

Wanneer uw kind is aangemeld door school ontvangt u van Playing for Success Maatricht informatie over de data van de bijeenkomsten. Tevens krijgen alle ouders de mogelijkheid om voorafgaand aan het traject een informatie avond te bezoeken in het leercentrum. Daarin kunt u kennismaken met de docent en krijgt u inhoudelijke informatie over het traject. 

Kosten

Aan het programma zijn geen kosten verbonden. Echter werken wij tijdens ons programma wel met spaarsysteem waarbij de kinderen klusjes moeten uitvoeren in hun omgeving. Op deze manier kunnen zij werken aan doelen zoals vragen stellen/ doorzetten/ contact maken/ etc. Zij krijgen 7 weken de tijd om €25 euro bij elkaar te sparen. Daarmee wordt vervolgens het team shirt besteld.

Evaluatie

Ouders en school krijgen tweemaal tijdens het traject een ontwikkelingsverslag van Playing for Success Maastricht. In deze rapportage kunt u lezen hoe de ontwikkeling is verlopen en wat het eindresultaat is.

Nooit stoppen met dit project. Zo geweldig goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen. Krijg er een veel vrolijker kind van terug thuis.

Een super initiatief voor kids die dit verdienen.

 

Super goed iets voor het zelfvertrouwen op te pompen van tieners.

To Top