ANBI Status

De stichting Playing for Success Maastricht is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI. Dit betekent dat de giften welke gedaan zijn aan onze Stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker!

Volgens de nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014 moet op onze website de volgende informatie staan:

Naam instelling Stichting Playing for Success Maastricht

Bezoekadres MVV Stadion Geusseltweg 11, 6202 ZV Maastricht

Postadres Geusseltweg 11, 6202 ZV Maastricht

Telefoon: 06 55 69 52 75 Kvk: 57475474 BTW nr:   NL852596777 E-mail: k.adriaens@playingforsuccess.nl

 

Samenstelling van bestuur

Stichtings bestuur Playing for Success Naam
MVV Maastricht Dhr. Guy Barnier
LVO Maastricht
Stichting MosaLira Mevr Joan van Zomeren
Stichting kom Leren Mevr Inge Ambaum-Jordens
Leeuwenborgh Dhr. Harm Mulder
Trajekt Mevr. Rachelle Gullikers
Partners Playing for Success Naam
Maastricht Sport

Geen lid van het stichtings bestuur

Dhr. Maurice Bockting
Trajekt

Geen bestuurslid

Mw. Kim Adriaens

(secretaris en Centrum manager)

Gemeente Maastricht Mw. Anneke Verhoeven
Citaverde Dhr. Peter Claessens
KPC Groep / Playing for Success NL Mw. Irene de Kort

Doelstelling

De kracht van het concept PfS Maastricht zit in een combinatie van factoren (Playing for Success Nederland Engeland, 2013):

 • Het haalt leerlingen uit de, voor hen vaak met negatieve ervaringen verbonden schoolsituatie;
 • Het maakt gebruik van een WOW-leeromgeving;
 • Het biedt leerlingen een programma volgens een specifiek leerconcept;
 • Het leerconcept is een eclectisch model, dat aspecten bevat van verschillende pedagogische- en leertheorieën;
 • Het maakt gebruik van rolmodellen en helden, zoals profvoetballers en trainers;
 • Het werkt met een curriculum met verschillende keuzemogelijkheden, aansluitend bij het niveau en interesse van de leerling;
 • Het laat leerlingen hun eigen leerdoelen bepalen;
 • Het koppelt leren aan boeiende, uitdagende situaties die met het professionele voetbal te maken hebben;
 • De passie van de leerlingen vormt het uitgangspunt;
 • De begeleiding is intensief, minimaal één volwassene op vier leerlingen;
 • De begeleiders komen uit de directe omgeving van het leercentrum;
 • Toetsen op het gebied van taal en rekenen vindt plaats in school, niet in het leercentrum;
 • Het heeft een substantiële omvang. Het kan per centrum 500 leerlingen, per jaar bedienen, voor Maastricht geldt nu ongeveer 150 leerlingen per jaar tot nu toe;
 • Het is een duurzaam initiatief, geen incidenteel aanbod;
 • Het dekt doelen van meerdere partijen;
 • Het heeft tal van positieve sociaal-maatschappelijke neveneffecten;
 • De resultaten zijn nauwkeurig en gericht te meten (d.m.v. enquêtes Oberon).

 

Beloningsbeleid

De professionals die voor Playing for Success Maastricht werken krijgen betaald vanuit hun eigen leeronderwijs. De stagiaires lopen allemaal vrijwillig stage en krijgen geen stagevergoeding. De bestuursleden van onze stichting krijgen geen vergoeding voor hun diensten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten Wij houden dagelijks een Facebookpagina bij waarin terug te lezen is welke activiteiten hebben plaatsgevonden.

 

Financiële verantwoording: De financiële verantwoording is opvraagbaar via: k.adriaens@playingforsuccess.nl.

 

De belanghebbenden van het leercentrum zijn:

 • Leerlingen en ouders
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Regionaal bedrijfsleven
 • MVV Maastricht
 • Lokale overheid/maatschappij

In onderstaand schema wordt van elke belanghebbende partij hun belang bij een zelfstandig en kwalitatief goed functionerend leercentrum vermeldt en tevens de bijdrage die Stichting Playing for Success Maastricht van hen verwacht

 

To Top